O Firmie

Jesteśmy firmą szkoleniową. Prowadzimy cztery Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego. Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych. Zrealizowaliśmy wiele kursów przygotowujących do różnych zawodów. Obecnie rozwijamy firmę i poszerzamy ofertę o e-kursy, tworzymy ofertę szkoleń e-learningu.

Czytaj więcej

Szkolenia

Nasza firma oferuje 30 różnych bloków tematycznych, realizowanych poprzez szkolenia, kursy, warsztaty i wykłady.

Doradztwo

Oferujemy doradztwo personalne i doradztwo dla firm w dmuch obszarach

Projekty unijne

Od wielu lat realizujemy projekty unijne z obszaru aktywizacji zawodowej.

Dodatkowe informacje o nas

1. Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00117/2010. Więcej informacji na ten temat tutaj.
2. Prowadzimy Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego funkcjonujące w oparciu o System Oświaty, widniejemy w Rejestrze Instytucji Oświatowych. Wszystkie nasze działania ewidencjonujemy w Systemie Informacji Oświatowej. Wydawane przez nas zaświadczenia są zgodne w ustaleniami MEN. Więcej informacji na ten temat tutaj.
3. Nad jakością naszej pracy i programów szkoleniowych czuwa i wspiera nas Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Kształcenia Zawodowego i Rozwoju Osobistego.