Projekty

NUMER PROJEKTU – RPDS.10.03.00-02-0081/16
E-MAIL – biuro@wws.edu.pl

UWAGA: ze względu na zakończanie rekrutacji do projektu zamykamy biuro projektowe przy ulicy Adama Pługa 9/1, 58-300 Wałbrzych z dniem 29. 12. 2017 r.