O firmie

Jesteśmy firmą szkoleniową. Prowadzimy cztery Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego. Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych. Zrealizowaliśmy wiele kursów przygotowujących do różnych zawodów. Obecnie rozwijamy firmę i poszerzamy ofertę o e-kursy, tworzymy ofertę szkoleń e-learningu.
W świecie opartym na wiedzy, ludzie dokształcają się ustawicznie, podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą zawodowo i przekwalifikowują.
Staramy się rozpoznać potrzeby naszych klientów i realizować wspólnie ich cele. Wykorzystujemy najlepsze zasady pedagogiki ludzi dorosłych, interaktywne metody nauczania oraz filozofię stałego podnoszenia kompetencji.
Szkolenia przygotowane są przez wykwalifikowanych specjalistów dysponujących doświadczeniem zawodowym z różnych dziedzin. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz odpowiednio dobrane środki przekazu informacji zapewniają doskonałą relację między teorią a praktyką, co czyni naukę skuteczną i motywującą.